ID thành viên: Mật khẩu:
  Đăng ký
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Local Site: Global Trung quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nga Việt Nam Pháp Tây Ban Nha Ấn Độ Đức Ý
ngày cập nhật: Trang chủ > Cần mua

Diatomaceous earth

Thể loại:In/máy in
  • thời gian gửi:2012-12-03 08:08:08
  • Thời gian hết hạn:6 months
  • Số lượng
  • Đặc điểm kỹ thuật:
  • Điều khoản thanh toán:
Chi tiết sản phẩm
hồ sơ công ty
Danh sách sản phẩm
liên hệ
Dear Sir/Madam, We are in need of Diatomite earth usable as filler in paint industries. Kindly send your offers to ***
Dear Sir/Madam, We are in need of Diatomite earth usable as filler in paint industries. Kindly send your offers to ***
Tedi
Thông tin liên hệ
liên hệ: Tedi
địa chỉ:

điện thoại: 98 21 88431610
Fax:
Http:
E-mail:T_Mehdian@yahoo.com