ID thành viên: Mật khẩu:
  Đăng ký
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Local Site: Global Trung quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nga Việt Nam Pháp Tây Ban Nha Ấn Độ Đức Ý
ngày cập nhật: Trang chủ > Cần mua

Hydro Fluosilicic Acid

Thể loại:Văn phòng phẩm, giáo dục/bảng, xóa
  • thời gian gửi:2013-03-06 12:24:47
  • Thời gian hết hạn:6 months
  • Số lượng200
  • Đặc điểm kỹ thuật:
  • Điều khoản thanh toán:
Chi tiết sản phẩm
hồ sơ công ty
Danh sách sản phẩm
liên hệ
we are in need of Hydro Fluosilicic Acid for industrial use of :-- Specification is as follows:-- 1.H2SiF6 : 40 % Min. 2. P2O5 Content : 98 ppm Max. 3. Fe2O3 Content : 11 ppm Max. 4. Chlorides : 550 ppm Max. 5. Sulphates : 1000 ppm Max. 6. Suspended Solids : Nil. 7. Appearance : Clear Liqu...
we are in need of Hydro Fluosilicic Acid for industrial use of :-- Specification is as follows:-- 1.H2SiF6 : 40 % Min. 2. P2O5 Content : 98 ppm Max. 3. Fe2O3 Content : 11 ppm Max. 4. Chlorides : 550 ppm Max. 5. Sulphates : 1000 ppm Max. 6. Suspended Solids : Nil. 7. Appearance : Clear Liqu...
Farizal Hammi
Thông tin liên hệ
liên hệ: Farizal Hammi
địa chỉ:

điện thoại: 6285659344277
Fax:
Http:Not applicable
E-mail:farizal@chemtradeasia.com