ID thành viên: Mật khẩu:
  Đăng ký
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Local Site: Global Trung quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nga Việt Nam Pháp Tây Ban Nha Ấn Độ Đức Ý
ngày cập nhật: Trang chủ > Cần mua

Fmoc-D-Lys(DDE)-OH | Fmoc-D-Lys(DDE)-OH | ymbetter@glbiochem.com

Thể loại:Hoá công
  • thời gian gửi:2009-08-10 23:01:27
  • Thời gian hết hạn:
  • Số lượng
  • Đặc điểm kỹ thuật:
  • Điều khoản thanh toán:
Chi tiết sản phẩm
hồ sơ công ty
Danh sách sản phẩm
liên hệ
Fmoc-D-Lys(DDE)-OH | Fmoc-D-Lys (DDE)-OH | ymbetter@glbiochem.com Synonym: Fmoc-D-Lys(DDE)- OH Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-dimethyl- 2,6-dioxocyclohexylidene)ethyl]-D- lysine, Nα-Fmoc-Nε-Dde-D-lysine Linear Formula: C31H36N2O6 Molecular Weight: 532.63 email ymbetter@glbiochem.com Ordering informat...
Fmoc-D-Lys(DDE)-OH | Fmoc-D-Lys (DDE)-OH | ymbetter@glbiochem.com Synonym: Fmoc-D-Lys(DDE)- OH Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-dimethyl- 2,6-dioxocyclohexylidene)ethyl]-D- lysine, Nα-Fmoc-Nε-Dde-D-lysine Linear Formula: C31H36N2O6 Molecular Weight: 532.63 email ymbetter@glbiochem.com Ordering informat...
Jackie Yang
Thông tin liên hệ
liên hệ: Jackie Yang
địa chỉ:
No.519 Ziyue Road, Shanghai, 200241, China
điện thoại: +86-21-61263452
Fax:+86-21-61263399
Http:www.glbiochem.com
E-mail:glbiochem@163.com