ngôn ngư: Việt Nam Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng ký CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN SAO SÁNG > Sản phẩm
CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN SAO SÁNG
View:
sản phẩm
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Công suất: 11W - Quang thông: ...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Công suất: 3W - Quang thông: 255 l...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Công suất:3.2W      ...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:   Công suất: 0.5W ...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Điện áp: 170-240V - Công suất danh định:...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Điện áp: 170-240V - Công suất danh định:...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Điện áp: 170-240V - Công suất danh định:...
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: - Điện áp: 170-240V - Công suất danh định:...
tổng: 15   trang: 1/2   1 2