ngôn ngư: Việt Nam Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua